Հայկական ընկերությունները
«ԼՈԳԻԿՈՆ ԴԻՎԵԼՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ
Մասնագիտացված խորհրդա- տվական ընկերություն, որակա- վորված աջակց. ՓՄՁ-երին
www.logicon.am
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՄՁ ԶԱԿ
Հայաստանի Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
www.smednc.am
«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊԸ
Պարենային և ոչ պարեն. հումքի ու արտադրանքի և տեքստիլի փորձարկման լաբորատորիա
www.standarddialog.com
«ԱՅԹԻ-ՄԻԿՐՈՆԵԹՎՈՐՔՍ» ՍՊԸ
Համակարգային ինտեգրատոր

 
www.it-micronetworks.am
Միջազգային ընկերություններ
Հայաստանում Ամերիկյան Առեվտրային
Պալատ (AmCham)
www.amcham.am
«ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» ՓԲԸ
Ուղևորա- և բեռնափոխադրումներ
 
www.ukzhd.am
Կինտեցու
Kintetsu World Express
Միջազգային բեռնափոխադրումներ
 
www.kwe.com
Ինֆորմացիոն գործընկերներ
Լոգիստների ակումբ
Տեղեկատվական հարթակ լոգիստիկայի վերաբերյալ

 
www.logists.kz
Լոգիստիկ կենտրոն
ՀՀ, Երևան, 0043,Արարատյան 62/23
+374 60 70 60 60
info@uls.am