Մեր թիմը
Վահե Պետրոսյան
Հիմնադիր Տնօրեն

+374 60 70 60 60
ceo@uls.am
 
Դիմել ստրատեգիական համագործակցությանն առընչվող հարցերի դեպ- քում
Ռոբ դեն Օտտեր
Գործադիր Տնօրեն

+374 43 29 70 93
+374 60 70 60 60 (ներ. 101)
r.denotter@uls.am
 
Դիմել միջազգային համագործակցությանն ու ներդրումներին առընչվող հարցերի դեպ- քում
 


Կոմերցիոն բաժին

Սարգիս Մամյան
Կոմերցիոն Տնօրեն

+374 43 70 90 00
+374 60 70 60 60 (ներ. 106)
s.mamyan@uls.am
 
Դիմել ծառայության վա- ճառքներին, պայմանա- գրերի կնքմանն ու հաճա- խորդների հետ բանակցություններին առընչվող հարցերի դեպ- քում
Գոհար Կարապետյան
Վաճառքի մենեջեր

+374 91 42 93 81
+374 60 70 60 60 (ներ. 106)
g.karapetyan@uls.am
 
Դիմել հաճախորդների հետ հաղորդակցությա- նը, շուկայի զարգաց- մանն ու ծառայություն- ների վաճառքին առընչվող հարցերի դեպ- քում
Լիանա Գաբրիելյան
Վաճառքի մենեջեր

+374 77 36 08 99
+374 60 70 60 60 (ներ. 119)
l.gabrielyan@uls.am
 
Դիմել հաճախորդների հետ հաղորդակցությա- նը, շուկայի զարգաց- մանն ու ծառայություն- ների վաճառքին առընչվող հարցերի դեպ- քում
 
Քրիստինա Պողոսյան
PR և Մարքեթինգ Մենեջեր

+374 94 50 33 37
+374 60 70 60 60 (ներ. 105)
k.poghosyan@uls.am
 
Դիմել առաջխաղաց- մանը, PR և մարքե- թինգային լուծումնե- րին առընչվող հարցերի դեպքում
Նարինե Փափազյան
Նախագծերի իրականացման մենեջեր

+374 91 01 95 35
+374 60 70 60 60 (ներ. 130)
n.papazyan@uls.am
 
Դիմել ծառայություննե- րի մատուցման ընթա- ցակարգերի հետ առընչ- վող հարցերի դեպքում
 


Լոգիստիկ կենտրոն

Արման Մարգարյան
Լոգիստիկ կենտրոնի ղեկավար

+374 93 13 61 81
+374 60 70 60 60 (ներ. 108)
а.margaryan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ համալիրի հետ կապված գործընթաց- ներին առընչվող հարցերի դեպքում
Էդգար Առաքելյան
Լոգիստիկայի բաժնի ղեկավար

+374 93 38 03 31
+374 60 70 60 60 (ներ. 112)
e.arakelyan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ համալիրի տարածքում սպասարկմանն առընչվող հարցերի դեպքում
Աշոտ Պետրոսյան
Լոգիստ

+374 41 88 89 98
+374 60 70 60 60 (ներ. 113)
a.petrosyan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ գործըն- թացներին առընչվող հարցերի դեպքում
 
Լուսինե Ամիրխանյան
Լոգիստ

+374 91 95 18 75
+374 60 70 60 60 (ներ. 113)
l.amirkhanyan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ գործըն- թացներին առընչվող հարցերի դեպքում
Տաթեվիկ Թումանյան
Լոգիստ

+374 91 15 51 65
+374 60 70 60 60 (ներ. 113)
t.tumanyan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ գործըն- թացներին առընչվող հարցերի դեպքում
Վարդան Նիկոլայան
Լոգիստ

+374 98 25 88 66
+374 60 70 60 60 (ներ. 113)
v.nikolayan@uls.am
 
Դիմել լոգիստիկ գործըն- թացներին առընչվող հարցերի դեպքում
 

Ֆինանսական բաժին

Ֆելիքս Շմավոնյան
Ֆինանսական տնօրեն

+374 94 43 44 66
+374 60 70 60 60 (ներ. 103)
f.shmavonyan@uls.am
 
Դիմել ֆինանսական հսկողությանը, գնումներին ու տենդերներին առընչվող հարցերի դեպքում
Վահան Ֆարմանյան
Գլխավոր հաշվապահ

+374 55 38 03 31
+374 60 70 60 60 (ներ. 104)
v.farmanyan@uls.am
 
Դիմել հաշվապա- հությանն առընչվող հարցերի դեպքում
Գոհար Ցուցուլյան
Իրավախորհրդատու

+374 91 19 62 82
+374 60 70 60 60 (ներ. 107)
g.tsutsulyan@uls.am
 
Դիմել իրավաբանական բնույթի հարցերի դեպքում
 

Ադմինիստրատիվ բաժին

Անուշիկ Բաբայան
HR և ադմինիստրատիվ մենեջեր

+374 93 64 48 59
+374 60 70 60 60 (ներ. 111)
a.babayan@uls.am
 
Դիմել անձնակազմին ու ադմինիստրատիվ գործընթացներին առընչվող հարցերի դեպքում
 
Լոգիստիկ կենտրոն
ՀՀ, Երևան, 0043,Արարատյան 62/23
+374 60 70 60 60
info@uls.am